Realizacje


Pomorskie Centrum Medyczne Gdańsk 2 - Zespół Diagnostyki Obrazowej - Pracownie: Rezonansów Magnetycznych, Tomografii Komputerowej i RTG - Angiografii w Pomorskim Centrum Traumatologii im. M. Kopernika

Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6

Gdańsk, ul. Złota Karczma, przy skrzyżowaniu ul. Słowackiego z obwodnicą Trójmiasta

Specjalistyczna przychodnia lekarska i oddział procedur jednodniowych NZOZ "INVICTA"

Warszawa, ul. Złota 6

Gdańsk - Morena, ul. Dolne Młyny