Politechnika Gdańska Budynek Wydziału Elektroniki – modernizacja

Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12