Europejskie Centrum Solidarności

Gdańsk, Pl. SolidarnościBudynek Europejskiego Centrum Solidarności zlokalizowany został w Gdańsku, w rejonie pomnika Trzech Krzyży przed Stocznią Gdańską, na terenie powstającego Młodego Miasta. Obiekt posiada bryłę o dwóch zróżnicowanych wysokościach, wyższa sięga 30 m. Środkowa część obiektu jest wielkoprzestrzenną halą ogrodu zimowego z zespołem wind i ruchomymi schodami. Schody ruchome prowadzą na poziom wyższych kondygnacji, gdzie znajdują się sale ekspozycji stałej połączone systemem kładek i schodów. Korytarze wypełnione są zielenią przenikającą z ogrodu zimowego. Na I i II piętrze umieszczono otwartą halę biblioteki, na wyższych kondygnacjach III i IV piętrze zlokalizowano biura, warsztaty pracy twórczej.

 

Firma Record zaprojektowała w obiekcie kompleksowo instalacje i sieci wszystkich branż w pełnym zakresie, tj.:

Instalacje sanitarne,

Instalacje elektryczne,

Instalacje teletechniczne / niskoprądowe.

 

Oprócz instalacji podstawowych ww. branż w obiekcie zaprojektowano cały szereg instalacji specjalistycznych, m.in.:

- wentylację i klimatyzację z zastosowaniem pomp ciepła,

-instalacje tryskaczowe ppoż.,

-instalacje ppoż. gaszenia gazem.

 

Budynek został zaprojektowany i zbudowany jako energooszczędny i ekologiczny. Zaprojektowano przegrody zewnętrzne o wsp. U poniżej 0,15 W/m2K. Ciepło i chłód dla potrzeb obiektu jest przygotowywane w oparciu o pompy ciepła typu woda-woda, współpracujące z dolnym źródłem w postaci sond ziemnych, umieszczonych w odwiertach pionowych w gruncie.

 

Architekt: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe FORT Sp. z o.o. w Gdańsku