Hotel Charzykowy Bory Tucholskie


Obiekt hotelowy z 4 kondygnacjami nadziemnymi oraz jedną podziemną. Powierzchnia użytkowa ok. 7.400m2. W części podziemnej znajdują się m.in: strefa fitness, korty squash, strefa saun i SPA, magazyny, pomieszczenia techniczne (pom. pomp ciepła, wentylatornia, podbasenie z technologią basenu, pom. transformatora). W części nadziemnej znajdują się m.in: kuchnia z restauracją, basen łącznie z brodzikiem dla dzieci oraz jaccuzi wewnętrznym i zewnętrznym, strefa saun i SPA, gabinety zabiegowe, sale konferencyjne, pokoje hotelowe i inne.

W budynku zastosowano energooszczędne rozwiązania instalacyjne. Podstawowym źródłem ciepła są cztery pompy ciepłą solanka/woda współpracujące z gruntowymi pionowymi sondami. Urządzenia te służą również do schładzania powietrza na chłodnicach central wentylacyjnych – przygotowanie chłodu w trybie pasywnym lub aktywnym.

 

W budynku zaprojektowano niskotemperaturowe ogrzewanie płaszczyznowe. Szczytowym źródłem ciepła jest kotłownia gazowa. Zastosowano również pompę ciepła dedykowaną do odzysku energii ze ścieków basenowych – produkowana energia służy do podgrzewu wody basenowej jak również do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. W układzie przygotowania ciepłej wody użytkowej przyjęto odzysk ciepła z instalacji klimatyzacji. Projekt przewiduje też wydzieloną instalację ścieków szarych z układem podczyszczania ścieków celem ponownego wykorzystania w instalacji budynkowej np. do spłukiwania misek ustępowych. W tym układzie wykorzystywane są również retencjonowane w zewnętrznym zbiorniku wody opadowe z dachu budynku, po ich uprzednim podczyszczeniu. Instalacji wentylacji została wydzielona na podstrefy celem umożliwienia użytkownikowi zarządzania obiektem w większym zakresie. W pokojach hotelowych przewidziano instalację chłodzenia w systemie VRF. Dodatkowo w branży elektrycznej na dachu budynku zlokalizowano panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej.
 

Firma Record opracowała dokumentację w zakresie:

  • sieci i przyłączy sanitarnych, wraz z dokumentacją dotyczącą dolnego źródła dla gruntowych pomp ciepła,

  • instalacji wentylacji i klimatyzacji,

  • instalacji sanitarnych (wod-kan, instalacja grzewcza i chłodząca, technologia pomp cieplnych).

 

Inwestor: PK SP. Z O.O.

Architektura: Nanu Pracownia Architektoniczna