Hospicjum Kartuzy


Obiekt z jedną kondygnacją podziemną, dwiema nadziemnymi oraz z poddaszem technicznym. Powierzchnia netto ok. 3.800m2. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowano gównie pokoje chorych wraz z pomieszczeniami obsługującymi. Przewidziano 52 łóżka dla pacjentów. Na poziomie piwnic zlokalizowano kuchnię, magazyny oraz pomieszczenia techniczne. Na poziomie piwnic mieścić się będą także dwa garaże.

 

Źródłem ciepła dla budynku są 2 pompy ciepła typu solanka/woda o mocy grzewczej ok. 150kW – odwierty pionowe zlokalizowano w obrębie działki inwestycji. Dolne źródło (odwierty pomp ciepła) wykorzystywane będzie również do schładzania świeżego powietrza na chłodnicach central wentylacyjnych jak również do chłodzenia wybranych pomieszczeń – dostarczanie czynnika w trybie pasywnym. W budynku przewidziano ogrzewanie oraz chłodzenie płaszczyznowe. W okresie przejściowym oraz zimowym woda grzewcza zasilać będzie również nagrzewnice central wentylacyjnych.

 

Firma Record opracowała dokumentację w zakresie:

  • sieci i przyłączy sanitarnych, wraz z dokumentacją dotyczącą dolnego źródła dla gruntowych pomp ciepła,

  • instalacji sanitarnych (wod-kan, instalacja grzewcza i chłodząca, instalacja gazów medycznych, technologia pomp cieplnych).


 

Inwestor: Kartuskie Centrum Caritas

Architektura: Pracownia Architektoniczna Łukasz Smól